Lisää oppisopimuskoulutusta erityisesti nuorille

Oppisopimuskoulutus on erinomainen väylä työelämään, mutta aivan liian harvalla on mahdollisuus sitä käyttää. Mahdollisuuksia hankkia ammattiosaamista oppisopimuskoulutuksella pitää lisätä.  Jotta oppisopimuspaikkoja syntyisi lisää, pitää yritysten tietoutta oppisopimuskoulutuksen mahdollis ...