Estetään kohtuuton energiakustannusten nousu

Moni kotitalous on kamppaillut läpi talven korkeiden energiahintojen kanssa. Kustannusten nousu on ajanut liian monen kotitalouden aivan liian ahtaalle. Vaikka lähitulevaisuus näyttää valoisammalta, on monella silti huoli seuraavasta talvesta. Nyt koettu tilanne ei saa toistua.

Varautuminen tulevaan ei tapahdu itsestään. Tarvitaan laaja joukko keinoja, joilla kohtuutonta enegiakustannusten nousua suitsitaan ja estetään kotitalouksien ajautuminen liian ahtaalle. 

Kotitalouksien tietoutta keinoista säästää energiankulutuksestaan pitää lisätä. Kaikki säästökeinot eivät ole kalliita ja vaikeita. Valtion pitää myös tukea kotitalouksia reilulla kädellä energiaremonteissa. Öljykattiloista ja sähkölämmityksistä on järkevää siirtyä energiatehokkaampiin ja ympäristöystävällisiin lämmitysmuotoihin. 

Tulevaisuuden varalle tarvitaan myös jonkinlainen sähkön hintakatto. Tämä takaisi sen, että kotitalouksien maksama sähkönhinta ei voisi ampua katosta läpi seuraavan poikkeustilanteen tullessa eteen. Myöskin windfall-vero, joka estää sähköyhtiöiden kohtuuttoman voiton tekemisen keskellä kriisiä, on hyvä pitää työkalupakissa.

Kaikkein tärkein keino tulevaisuuden kannalta on rakentaa Suomeen lisää päästötöntä energiantuotantoa. Tämä tarkoittaa juuri myönnettyä jatkoaikaa Loviisan ydinvoimalalle, mutta myös mahdollisesti uutta ydinvoimalaa tai pienreaktoreiden käytön mahdollistamista. Lisäksi tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä pitää edelleen lisätä merkittävästi.

Vaikka Suomi on pieni maa, voi Suomi olla energiasuurvalta. Voimme olla edelläkävijä päästöttömän energian tuotannossa ja saavuttaa energiaomavaraisuuden. Tämä olisi myös jokaisen kotitalouden etu.

Comments are closed.