Lisää oppisopimuskoulutusta erityisesti nuorille

Oppisopimuskoulutus on erinomainen väylä työelämään, mutta aivan liian harvalla on mahdollisuus sitä käyttää. Mahdollisuuksia hankkia ammattiosaamista oppisopimuskoulutuksella pitää lisätä. 

Jotta oppisopimuspaikkoja syntyisi lisää, pitää yritysten tietoutta oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista lisätä. Liian moni yritys ei tiedä miten hyvä keino saada tarvittua osaamista oppisopimuskoulutus on. Tai sitten oppisopimuskouloutus koetaan vaikeaksi ja byrokraattiseksi, mikä on valitettavan tiukassa elävä väärä mielikuva.

Oppijan näkökulmasta on tärkeää, että on erilaisia tapoja kehittää omaa osaamistaan ja oppi ammatin vaatimat tiedot ja taidot. Toiset oppivat lukemalla, toiset kuuntelemalla ja toiset tekemällä. Oppisopimus on loistava väylä niille, joille tekemällä oppiminen on se omin tapa oppia.

Oppisopimuskoulutukseen tulee antaa työnantajalle riittävästi tukea oppilaitokselta, jotta jotta työnantajalla on tarvittava osaaminen ja resurssit antaa oppijalle hänen tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Ilman kunnollista tukea ja ohjausta on vaarana, että oppijan ammattitaito ei kehity toivotulla ja työmarkkinoiden vaatimalla tavalla.

Oppisopimuskoulutus on alihyödynnetty keino hankkia työelämän tarvitsemaan osaamista. Tämä pitää korjata, koska oppisopimuskoulutus on myös keskeinen keino helpottaa osaajapulaa.

Comments are closed.