Lisää nuoria oppisopimuskoulutukseen ja teollisuuden pariin

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja nuorten kiinnostuksen herättäminen teollisuuden alojen töihin on yksi keskeisiä tekijöitä Suomen teollisuuden menestyksen takaamiseksi. Lähiopetuksen merkitys tai sen puute on noussut vielä enemmän esiin koronan myötä ja jäljet yleensä näkyvät työpaikoilla. Työelämän todellisuus on kuitenkin sitä, että työajat ovat hyvinkin tarkkaan määritelty eikä työtä usein voi tehdä ainakaan teollisuudessa siihen aikaan, kun se on itselle sopivaa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että jo opiskeluaikana opitaan työelämässä odottavaan todellisuuteen. Työelämän pelisääntöjen hallitseminen on hyvä asia nuorelle itselleen sekä koko työyhteisölle ja tietysti myös työnantajalle.

Kemian aloille on lanseerattu uusi oppisopimusmalli, joka mahdollistaa jopa 16-vuotiaille ammatillisen perustutkinnon opiskelun osittain oppisopimuksena työelämässä. Ovet teollisuuteen avataan siis myös alaikäisille palkallisen oppisopimuskoulutuksen kautta. Malli kannustaa nuorta edistämään opintojaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Mielestäni on erittäin hyvä asia, että nuoret pääsevät astumaan urapolulle ja työelämään jo varhaisessa vaiheessa. Toinen tärkeä asia on, että uudessa oppisopimusmallissa on todella hyvin kiinnitetty huomiota perehdytyksen merkitykseen. Se jos mikä on avainasemassa, kun nuorelle opetetaan oman alan ammattitaitoa, asennoitumista työhön ja työyhteisöön sopeutumista. Pitää myös muistaa, että työelämässä asenne ratkaisee paljon ja sillä pärjää jo pitkälle.

Työtä teollisuudessa pidetään usein edelleen raakana fyysisenä työnä. Uskon, että monella tämä ennakkoluulo voi muuttua, kun työhön tutustuu hieman pintaa syvemmälle. Itse asiassa usein työ teollisuudessa on modernia tietotyötä, jonka keskiössä ovat ammatilliset tiedot ja taidot, ongelmanratkaisukyky, sopeutumiskyky sekä vuorovaikutustaidot. Teollisuus myös tarjoaa usein hyvät urakehitysmahdollisuudet, näin ainakin kemian alalla. Meidän pitää saada lisää nuoria innostumaan työurasta teollisuudessa ja siihen uusi oppisopimusmalli on hyvä väline!

Comments are closed.