HUS:n “säästöissä” otettava aikalisä – Porvoon sairaalan päivystys on turvattava

Sosiaali- ja terveydenhuolto on ajautunut vakavaan tilanteeseen. Ala kärsii vakavasta resurssipulasta ja erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet. Tämä johtuu mm. väestön ikääntymisestä, palvelutarpeen kasvusta, perusterveydenhuollon toimimattomuudesta sekä potilastietojärjestelmien ja terveysteknologian sekä lääkekustannusten kallistumisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tarvitaan, jotta tasavertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kyetään turvaamaan myös jatkossa. Ottaa kuitenkin aikansa ennen kuin uudistuksen sisältämät toimenpiteet tehoavat. Tässä vaaditaan nyt malttia ja kykyä tehdä kokonaisvaltaisia, kestäviä ratkaisuja.

HUS:n julkaisema säästölista ei millään muotoa edesauta uudistuksen tavoitteiden toteutumista, jos heti uudistuksen ensimetreillä ryhdytään jopa potilasturvallisuutta vaarantaviin juustohöyläleikkauksiin ja jopa lisätään hyvinvointialueiden perustason paineita selviytyä kasvavasta palvelutarpeesta. Kun pitäisi integroida ja kehittää, HUS repii ja hajottaa.

Ilmeisesti Helsingin suunnassa on vaikea käsittää millaisia ongelmia Porvoon sairaalan trauma- ja yhteispäivystyksen lakkauttaminen aiheuttaisi. Itä-Uudellamaalla etäisyydet ovat pitkiä ja julkiset kulkuyhteydet kehnoja. Potilasturvallisuus heikkenisi alueella huomattavasti, koska matka pääkaupunkiseudulle on pitkä ja hankala.

Kelataksit toimivat vaihtelevasti ja ambulanssiralli jo ennestään ruuhkaisiin pääkaupunkiseudun päivystyksiin lisääntyisi. Tilanne tuskin pysyisi edes kohtuullisella tasolla ilman, että vastaanottaviin päivystyksiin tehtäisiin huomattavia resurssilisäyksiä. Eli se mitä päivystyksen sulkemisella ”säästettäisiin” tuskin nettona edes toteutuisi. Väkisinkin tässä tulee mieleen satu hölmöläisten peiton jatkamisesta.

HUS:n tulee ottaa säästölistansa kanssa aikalisä ja miettiä yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa ratkaisuja, joissa yhdenvertaisuus ja turvallisuus toteutuu kaikilla Uudenmaan alueilla. Kaikissa tilanteissa reunaehtona pitää olla se, että Porvoon sairaalan trauma- ja yhteispäivystys säilyy. Kukaan tuskin olettaa, että uudistuksen kautta tavoiteltu tehokkuus hetkessä toteutuisi ja siksi hosuminen säästölistat edellä, ei ole nyt järkevä tapa edetä

Erikoissairaanhoidon palveluita on kehitettävä kaikkia alueita kuunnellen. Trauma- ja päivystystoiminta kuuluu niihin palveluihin, joita jokaisella hyvinvointialueella tarvitaan. Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet toteutuvat myös Itä-Uudellamaalla, vaatii tämä todennäköisesti jollakin aikavälillä toimivan hyvinvointikeskuksen rakentamisen. Myös tässä katseet kohdistuvat HUS:n suuntaan. Kaikkia investointeja ei pidä keskittää pääkaupunkiseudulle. Ei nyt eikä tulevaisuudessa.

Comments are closed.