Uusi suunta Porvoon sisäiselle joukkoliikenteelle

Porvoon sisäinen joukkoliikenne on kriisissä. Porvoon Liikenne Oy on ilmoittanut lakkauttavansa lähes kaiken liikennöinnin kaupungin sisällä. Tilanne on erittäin huolestuttava palveluita tarvitsevien näkökulmasta. Monen porvoolaisen liikkuminen nojautuu joukkoliikenteen varaan. Toimiva joukkoliikenne on myös edellytys sille, että päästöt vähenevät ja kaupungin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. 

Porvoo on kummajainen kuntien joukossa. Kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty markkinaehtoisesti eikä kaupungilla ole juuri mitään vaikutusvaltaa siihen, miten joukkoliikenne kaupungissa toimii. Porvoon tapauksessa voidaan oikeastaan sanoa, että miten joukkoliikenne ei toimi. On tosiasia, että kaupungin sisäinen joukkoliikenne ei ole palvellut kaupunkilaisten tarpeita.

Nyt on aika tehdä muutos ja ottaa uusi suunta Porvoon sisäiselle joukkoliikenteelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin pitää ottaa täysi vastuu sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Ei sekamallia eikä mitään muutakaan härveliä, jolla ei turvata täyttä vaikuttamismahdollisuutta kaupunkilaisille tärkeisiin joukkoliikennepalveluihin.

On toki totta, että muutos maksaa kaupungille enemmän kuin nykytilanne. Markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä kaupunki on päässyt taloudellisesti halvalla, mutta ollut kyvytön vaikuttamaan palveluiden tasoon ja laatuun. Nyt pitää vain hyväksyä se, että kaupunkilaisille tärkeiden joukkoliikennepalveluiden turvaaminen maksaa kaupungille.

Ymmärrettävä pikaratkaisu jonkinlaisen palvelutason turvaamiseksi on jatkaa vanhaa palvelutasoa ostoliikenteenä, mutta pidemmän aikavälin suunnitelman pitää olla kokonaistarkastelu siitä, millaiset reitit, vuorot ja lippuhinnat ovat kaupunkilaisten näkökulmasta toimivia. Maaseudulle ja saaristoon tapahtuva liikenne pitää turvata innovatiivisilla ratkaisuilla, kuten erilaisilla kutsulinjoilla.

SDP on jo pidemmän aikaa ajanut muutosta kaupungin sisäiseen joukkoliikenteeseen. Tähän mennessä siihen ei ole tullut riittävää tukea ja tahtoa. Nyt ollaan pakon edessä ja muutos tulee toteutumaan. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Sami Ryynänen (sd.)
Kaupunginhallituksen jäsen

Mikko Valtonen (sd.)
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Comments are closed.