Myös eläkkeiden pitää nousta hintojen noustessa

Valtiovarainministeriön (VM) valmistelema Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus on tarkoitettu työkalupakiksi seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Kartoitukseen on koottu runsaasti erilaisia vaihtoehtoja julkistalouden säästöiksi.

VM on yllättäen ottanut silmätikuksi eläkejärjestelmien indeksikorotukset. Se ehdottaa, että niitä leikattaisiin 1 prosenttiyksiköllä neljän vuoden ajaksi eli yhteensä neljällä prosenttiyksiköllä. Leikkaus tuottaisi noin miljardin säästöt, jotka eivät auttaisi valtiontaloutta vaan lihottaisivat eläkerahastoja. Vastaava summa olisi pois eläkkeistä eikä menetystä korvattaisi koskaan edunsaajille.

Vuosittain saatavat indeksikorotukset ovat tärkeä osa eläkeläisten ostovoiman ylläpidossa, Yli 8 prosentin vuositasolla laukkaava inflaatio on pistänyt sadat tuhannet eläkeläiset ahtaalle, koska ruoka, sähkö ja yhtiövastikkeet ovat nousseet tätäkin huomattavasti nopeammin.

Työeläkkeiden indeksikorotukset parantavat ostovoimaa, mikä lisää talouskasvua ja valtion verotuloja. Indeksileikkaus toimii päinvastoin kuin VM kuvittelee. Valtiontalouden alijäämä eli budjettivaje vain kasvaisi.

Työeläkkeiden indeksikorotusten leikkaaminen ei osu maaliin. Valtaosa työeläkkeistä maksetaan yksityisistä eläkelaitoksista eikä valtion budjetista.

Jätetään työeläkeindeksin kopelointi tekemättä. Työeläkkeen tavoitteena on turvata edunsaajan kulutustason kohtuullinen säilyminen eläkkeelle siirryttäessä. Jotta näin tapahtuu myös kuluttajahintojen noustessa, tarvitaan hintakehitykseen perustuvia säännöllisiä indeksikorotuksia.

Eläkeläiset ovat ne vuosikymmenten työllään ansainneet.

Comments are closed.